PROOSTENBUURT
Since 2006

Onze vereniging

De buurtvereniging heeft als doel de behartiging van maatschappelijke en culturele belangen van haar leden alsmede het bevorderen van het onderlinge contact en solidariteit tussen haar leden. Dit doel wordt getracht te bereiken door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van festiviteiten voor de kinderen, kleinkinderen van de leden alsmede door andere middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.


Lidmaatschap

Ben je woonachtig in een van de volgende straten, word dan lid! Aanmelden kan via het contactformulier of via een van de bestuursleden. De contributie bedraag 20 Euro per jaar voor een gezin en 10 euro per jaar voor een alleenstaande.


Proost Abrahamstraat

Proost Hugostraat

Proost Willemstraat

Stationsplein

Montfortlaan

Proost Richardstraat

Proost de Beaufortstraat

Proostenhof

Proost Falcostraat

Proost Frederikstraat


ALV 2022

Bestuur